Za jakie przewinienia zgodnie z prawem można trafić do więzienia?

więzienie

Kodeks Karny w Polsce stanowi, że przestępstwo to jest czyn zabroniony pod groźbą kary, za który można trafić do więzienia. Warto wiedzieć, jakie konkretnie są to przewinienia oraz jakie kary można otrzymać za ich popełnienie, co daje możliwość uniknięcia takich sytuacji w przyszłości. W tym artykule zaprezentujemy, za jakie zachowania można znaleźć się za kratkami wg polskiego prawa.

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Każda osoba ma prawo do życia oraz integralności swojego ciała. Dlatego też w polskim prawie karze za przestępstwa przeciwko życiu oraz zdrowiu są wyjątkowo surowe. Przykłady takich czynów to m.in. zabójstwo, uszkodzenie ciała czy spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu drugiego człowieka. Kary za tego typu przestępstwa są bardzo surowe – mogą wynieść nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

Przestępstwa przeciwko mieniu często prowadzą do konsekwencji w postaci pozbawienia wolności. W praktyce tych spraw zajmuje się prawo karne w Brwinowie. Do najczęstszych przestępstw tego rodzaju należy kradzież, oszustwo czy przywłaszczenie. Za takie przewinienia kodeks karny przewiduje kary od ograniczenia wolności, grzywny, aż po kilkuletnie pozbawienie wolności.

Przestępstwa przeciwko honorowi i nietykalności seksualnej

Kodeks karny w Polsce chroni również honor i nietykalność seksualną obywateli. Za obrażenie czci lub godności drugiej osoby możemy zostać ukarani grzywną, ograniczeniem wolności lub nawet pozbawieniem wolności do roku. Z kolei przestępstwa przeciwko nietykalności seksualnej, takie jak gwałt czy molestowanie, są traktowane bardzo surowo przez polskie prawo karne – za ich popełnienie można trafić do więzienia nawet na wiele lat.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Kancelarii Błaszkiewicz, ostatnią grupą przestępstw, za które można trafić do więzienia, są te naruszające bezpieczeństwo państwa oraz porządek publiczny. Przykładem takiego przestępstwa może być udział w zorganizowanej grupie przestępczej, działalność terrorystyczna czy handel ludźmi. Polskie prawo karne surowo podchodzi do takich czynów – za niektóre z nich grozi nawet dożywotnie pozbawienie wolności.