Rozbiórki budynków – jakie trzeba mieć pozwolenia?

rozbiorka budynkow

Potrzeba czy wręcz konieczność rozbiórki istniejącego budynku może mieć wiele źródeł. Najczęściej chodzi jednak o względy bezpieczeństwa, walory estetyczne lub chęć posadowienia nowego, bardziej komfortowego i ładniejszego obiektu. Niezależnie od pobudek kierujących inwestorem, tak jak w przeważającej liczbie wypadków na budowę potrzebne jest pozwolenie, tak też zburzenie istniejącej budowli wymaga odpowiednich decyzji organów budowlanych. Jakie pozwolenia są konieczne? Podpowiadamy.

Wyburzenia – jakie pozwolenia są potrzebne?

Mimo że rozbiórki budynków w Gdyni związane z budową oraz rozbiórką nieruchomości w oczywisty sposób się od siebie różnią, to Prawo budowlane niejako zrównuje te pojęcia i nadaje im nazwę prac budowlanych, tym samym nakładając na inwestora tożsame obowiązki. Najważniejszym z nich jest konieczność uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych.

Zasadniczo pozwolenie odpowiedniego organu budowlanego jest potrzebne w stosunku do rozbiórki w kilku przypadkach. Po pierwsze, są to budynki lub budowle, które wpisane są do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską. Mogą to być również budowle i inne nieruchomości o wysokości powyżej 8 metrów, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości obiektu. Na wyburzenie obiektów i urządzeń budowlanych nie jest wymagane pozwolenie na budowę, ale tylko jeżeli podlegają ochronie jako zabytki. Konieczne do tego są koparki w Gdyni oraz wszelkie elementy, które pomogą posprzątać po całym procesie.

Kiedy nie jest wymagane zgłoszenie rozbiórki?

Prawo budowlane przewidziało także przypadki, kiedy wyburzenie budynku nie tylko nie wymaga pozwolenia, lecz także zgłoszenia. Zgodnie z ust. 1a omawianego przepisu zgłoszenie rozbiórki nie jest wymagane wobec obiektów i urządzeń budowlanych, na których budowę nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Obowiązuje to również w przypadku budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.