Przedawnienie długu — najważniejsze informacje

dlug przedawnienie

Przedawnienie długu to pewnego rodzaju furtka dla dłużników, którzy nie spłacają swoich zobowiązań, aby stały się one przedawnione, a więc niewymagalne. Wierzyciel jednak musiałby przez długi czas nie upominać się o terminową spłatę. Warto też wiedzieć, że nie wszystkie należności mogą zostać przedawnione, a w szczególnych sytuacjach sąd może przywrócić wymagalność zobowiązań. Wszelkie przepisy dotyczące tego zagadnienia reguluje kodeks cywilny. O czym należy wiedzieć w kwestii przedawnienia długów? Podpowiadamy.

Czym jest przedawnienie długu?

Warto na początku wiedzieć czym jest przedawnienie długu. Otóż jest to moment, w którym dłużnik nie ma już prawnego obowiązku do spłaty swojego zobowiązania. W związku z tym po upływie określonego w kodeksie cywilnym terminie, który jest różny dla poszczególnych typów należności, dłużnik nie może być już ścigany przez sąd, komornika czy instytucje windykacyjne. Oznacza to, że nie musi już płacić swojemu wierzycielowi zaległych zobowiązań. Może jednak dojść do sytuacji, w której sąd rozważając interesy stron, oddali powództwo przedawnienia długu i uzna, że jest on nadal wymagalny.

Kiedy dług się przedawnia?

Przedawnienie długu standardowo następuje po 6 latach. Czas ten został skrócony nowelizacją kodeksu cywilnego w 2018 roku, ponieważ wcześniej wynosił 10 lat. Dodatkowo w przypadku roszczeń okresowych, a także tych, które wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej, termin przedawnienia jest jeszcze krótszy i wynosi 3 lata.

W przepisach określone są poszczególne rodzaje długów, które przedawniają się po różnym czasie. W przypadku mandatu komunikacyjnego jest to rok. 2 lata to czas przedawnienia roszczeń z tytułu debetu na koncie bankowym. 3 lata z kolei to roszczenia z tytułu pożyczek, kredytów, zaległości w czynszu, czesnym za studia, a także zadłużenia na karcie kredytowej i te z tytułu umowy o pracę. Przedawnienie po 5 latach dotyczy zobowiązań podatkowych, a po 6 latach długów spadkowych i innego typu zobowiązań.

Przerwanie biegu przedawnienia

Osoby, które nie spłacają regularnie swoich zobowiązań, nie mogą jednak liczyć na to, że po pewnym czasie ich długi zostaną przedawnione i nie będą musiały ich spłacać, ponieważ istnieje takie pojęcie jak przerwanie biegu przedawnienia. Jest to czynność, w wyniku której termin przedawnienia musi być liczony na nowo. Zalicza się do nich przede wszystkim różnego rodzaju działania wierzyciela, a więc wszczęcie procedury windykacyjnej, złożenie sprawy do sądu lub komornika, rozpoczęcie mediacji z dłużnikiem czy też zawarcie z nim ugody. Przerwaniem biegu jest także częściowe uregulowanie należności przez dłużnika czy uznanie przez niego długu na przykład przez podpisanie nowego harmonogramu spłat.