Jak wyglądają zajęcia z dramaterapii?

terapia rece

Dramaterapia jest interdyscyplinarną formą terapii, która wykorzystuje elementy teatru, sztuki i psychologii w celu uzyskania korzystnych zmian emocjonalnych, poznawczych i społecznych u osób uczestniczących w takich zajęciach. Ta niekonwencjonalna metoda leczenia stała się popularna na całym świecie, a także w Polsce. Zajęcia z dramaterapii mogą przybierać różne formy i być dostosowane do potrzeb uczestników, ale wszystkie mają na celu pomóc uczestnikom w lepszym zrozumieniu siebie oraz nawiązaniu głębszych relacji z innymi.

Zajęcia z dramaterapii – jak to wygląda w praktyce

Zajęcia z dramaterapii w Warszawie prowadzone są przez specjalnie przeszkolonego terapeutę, który używa różnorodnych technik teatralnych i narzędzi komunikacji w celu stworzenia bezpiecznej, twórczej atmosfery. Grupy są zwykle małe, liczące od 5 do 10 osób, co pozwala na indywidualne podejście do każdego uczestnika.

Ćwiczenia wprowadzające i integracja grupy

Początek zajęć dramaterapeutycznych zwykle obejmuje ćwiczenia mające na celu wprowadzenie uczestników do atmosfery twórczego współdziałania oraz zintegrowanie grupy. Ćwiczenia te mogą obejmować gry, ćwiczenia ruchowe, wprowadzanie w relaks lub improwizację. Ważne jest, aby uczestnicy poczuli się swobodnie i zaufali sobie nawzajem.

Trening ekspresji i komunikacji

W dalszej części zajęć terapeuta koncentruje się na pracy z uczestnikami nad rozwojem umiejętności ekspresji emocjonalnej i komunikacji niewerbalnej. Mogą to być różne ćwiczenia, takie jak improwizowane scenki, opowiadanie historii czy praca z maskami i rekwizytami. Celem tych ćwiczeń jest rozwijanie świadomości swojego ciała, emocji oraz wzmacnianie zdolności wyrażania swoich uczuć i potrzeb.

Rola metafor w dramaterapii

Metafory odgrywają bardzo ważną rolę w dramaterapii. Przez przeniesienie swoich problemów na postacie teatralne lub sytuacje życiowe, uczestnicy mogą spojrzeć na swoje doświadczenia z innej perspektywy, a także odkryć nowe możliwości radzenia sobie z trudnościami. Metafory pozwalają też na odegranie różnych ról i eksperymentowanie z zachowaniami, co może prowadzić do zrozumienia siebie i własnych potrzeb. Jednym z miejsc, gdzie można zapisać się na zajęcia z dramaterapii, jest Gabinet artterapi Marioli Orłowskiej.