Czym różnią się poszczególne środki chemiczne do uzdatniania wody?

woda

Woda jest niezbędnym składnikiem życia na Ziemi, jednak w miarę jak rośnie zaludnienie i poziom przemysłowej produkcji, naturalne źródła wód pitnych stają się coraz bardziej zanieczyszczone. Uzdatnianie wody to proces jej oczyszczania z niepożądanych substancji oraz bakterii, który odbywa się za pomocą różnych metod, w tym przy użyciu odpowiednich środków chemicznych. W poniższym artykule omówimy główne środki chemiczne stosowane do tego celu.

Koagulacja i flokulacja

Koagulacja to proces łączenia się drobnych cząstek zanieczyszczeń w większe agregaty, które następnie mogą być usunięte z wody. W koagulacji używa się tzw. koagulantów – środków chemicznych, które powodują opadanie drobinek. Najczęściej są to sole metali ciężkich, takie jak siarczan glinu czy siarczan żelaza. Flokulacja natomiast polega na dodawaniu do wody polimerów organicznych, które łączą się z cząstkami stałymi i wspomagają ich opadanie. To połączenie procesów sprawia, że uzdatniana woda jest wolna od osadu i innych zawiesin.

Dezynfekcja

Dezynfekcja wody to proces niszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych, takich jak bakterie, wirusy i pasożyty. Najczęściej stosowanym środkiem chemicznym do dezynfekcji jest chlor, który dzięki swoim właściwościom bakteriobójczym jest bardzo skuteczny w tym celu. Inne wykorzystywane substancje to ozon oraz dwutlenek chloru, które również mają zdolność niszczenia drobnoustrojów. Należy jednak zbadać stężenie tych środków przed ich użyciem, aby uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie człowieka.

Korekcja pH i stabilizacja wodorowęglanowa

Odpowiednie pH wody ma kluczowe znaczenie dla jej jakości. Woda zbyt kwasowa lub zasadowa może powodować korozję rur i niekorzystnie wpływać na zdrowie ludzi. Dlatego często stosuje się środki chemiczne do uzdatniania wody, które pozwalają na ustabilizowanie wartości pH. Najczęściej używa się do tego celu wodorotlenku sodu oraz kwasu siarkowego. Stabilizacja wodorowęglanowa polega natomiast na dodawaniu do wody związków, które zmniejszają jej twardość i utrzymują optymalny poziom wodorowęglanów, takich jak węglan sodu czy hydroksyd glinu.