Co należy wiedzieć o kredycie walutowym we franku szwajcarskim?

A female hand operating a calculator in front of a Villa house model

Każda osoba dodatkowego finansowania. W Polsce najczęściej bierze się na zakup nowej nieruchomości lub kupno domu. Należy pamiętać że obecnie bardzo ciężko uzyskać jest kredyt walutowy. Zmiany te wprowadzane po to aby ochronić zarówno konsumentów przed wydarzeniami które miały miejsce na początku lat dwutysięcznych. 

Definicja kredytu walutowego

Kredyt to zobowiązanie, które bank udziela Kredytobiorcy. Zobowiązanie to udzielone jest na  określony czas, w określonej kwocie i na danych warunkach. Kredytobiorca podpisuje umowę kredytową której zawarte są warunki na jakich może korzystać ze swojego zobowiązania a także długość miesięcy w których będzie spłacał kredyt. 

Kredyt walutowy to kredyt który udzielany jest w walucie innej niż ta która obowiązuje w danym kraju. W Polsce udzielany jest zwarcie takie jak…

  • funt brytyjski
  • frank szwajcarski
  • euro
  • dolar amerykański

Jakie są rodzaje kredytu walutowego?

Wyróżnić można kredyt denominowany, kredyt indeksowany, kredyt walutowy gotówkowy i kredyt walutowy hipoteczny. W przypadku kredytu ten nominowanego wartość kredytu podane jest w walucie obcej czyli w tym przypadku we franku szwajcarskim. Następnie kwota kredytu jest przeliczana na polskie złotówki. Kredyt wypłacany jest po kursie waluty z dnia uruchomienia zobowiązania. 

Kredyt indeksowany to kredyt którego wartość została podana w złotówkach. Jednak wypłata środków dokonywana jest we franku szwajcarskim. Oznacza to że kwota całego kredytu bardzo uzależniony jest od kursu waluty. Cała kwota kredytu uzależniona jest od kursu waluty w dniu wypłaty zobowiązania. 

Kredyt walutowy hipotecznych vs kredyt walutowy gotówką

Kolejnymi rodzajami kredytu jest kredyt walutowy hipoteczny. To zobowiązanie w walucie innej niż złotówka Polska na kupno lub budowę nieruchomości. Kredyt na tych samych zasadach co kredyt hipoteczny. Różnica dotyczy waluty oraz wysokości wkładu własnego jaki trzeba wnieść.

Kredyt walutowy gotówkowe podzielony jest na analogicznych zasadach jak Polski Kredyt gotówkowy. Główna różnica polega na walucie kredytu. 

Masowe udzielanie kredytów we frankach szwajcarskich

W ubiegłych latach masowo udzielanych kredytów we frankach szwajcarskich. Dziś powszechnie wiemy że praktyki stosowane przez banki nie zawsze były zgodne z prawem. W umowach kredytowych znajdowało się niedozwolone zapisy które dziś są podstawą do wejścia na drogę sądową. 

Przez masowe udzielanie kredytów we frankach szwajcarskich wiele kredytobiorców popadło w straszne kłopoty finansowe. Należy wiedzieć że bardzo duża ilość osób wstanę a wręcz na skraju bankructwa. 

Spłata kredytu we frankach szwajcarskich

Osoby które posiadają kredyt we frankach szwajcarskich zastanawiają się jaka jest długoterminowa prognoza kursu franka szwajcarskiego. Wysokość kursu waluty ma wpływ na to jaka ostatecznie rata będzie do zapłaty. 

Aktualnie nie zapowiada się aby kurs franka szwajcarskiego spadł. Bardzo prawdopodobny jest również to że kurs szwajcarskiego w tym roku poszybuje w górę i przekroczy granicę 5,00 zł. 

Kurs franka szwajcarskiego

Na kurs franka ma wpływ bardzo dużo czynników. Jednym z nich jest pandemia kowite która jeszcze niedawno bardzo mocno dotknęła cały świat. Kolejną rzeczą która bardzo mocno wpływa na kurs franka szwajcarskiego jest wojna która toczy się tuż za naszą wschodnią granicą.

Dodatkowo Szwajcarski bank narodowy w 2022 r. pierwszy raz od wielu lat pewnie stopy procentowe co dodatkowo umocniła pozycję franka szwajcarskiego.