W jaki sposób realizowane są rozbiórki elementów stalowych?

rozbiorka

Rozbiórka konstrukcji stalowych wymaga odpowiedniego przygotowania oraz zastosowania specjalnej techniki. Konieczne jest także zastosowanie specjalnych maszyn. Jak przebiega prawidłowa rozbiórka elementów stalowych?

Jak prawidłowo wykonuje się rozbiórkę konstrukcji stalowych?

Rozbiórka lub wyburzenie każdego budynku wymaga zastosowania odpowiedniej techniki i urządzeń. Przed przystąpieniem do prac należy ocenić zakres prac oraz zaplanować ich poszczególne etapy. Wszystko jest zależne od materiałów, jakie zostały użyte do budowy. Ważne jest również prawidłowe oznaczenie i zabezpieczenie terenu, gdzie prowadzone będą prace, aby wykluczyć ewentualne wypadki.

Rozbiórki elementów stalowych powinny być wykonywane od najwyżej części budynku, co pozwoli zmniejszyć obciążenie całej konstrukcji oraz ryzyko zawalenia. W pierwszej kolejności usuwa się wszelkie instalacje oraz elementy stolarki okiennej i drzwi. Konstrukcja usuwana jest w kawałkach. Najpierw usuwa się beton. Następnie stalowe pręty są cięte na mniejsze kawałki. Prace zaczyna się od usuwania ścian działowych. Dopiero później rozbiera się ściany nośne.

Jak prawidłowo zutylizować gruz?

Każda budowa oprócz elementów stalowych budowla posiada również beton. Konsekwencją jego wyburzenia jest konieczność pozbycia się gruzu. Jego odpowiednia utylizacja umożliwia poddanie go recyklingowi i odzyskanie z niego cennego surowca budowlanego. Aby mieć pewność, że cała procedura będzie przebiegała prawidłowo i zgodnie z wszystkimi aktualnie obowiązującymi przepisami, należy nawiązać współprace z profesjonalną firmą. Kompleksowo zajmą się pozbyciem odpadów budowlanych.

Dodatkowo za pomocą specjalnych maszyn przeprowadzą kruszenie betonu, co jest niezbędnym elementem recyklingu. Dzięki temu powstaje materiał, który wykorzystuje się do prac budowlanych czy tworzenia nowej infrastruktury drogowej. Utylizacja będzie potwierdzona odpowiednim dokumentem, co pozwoli uniknąć kar pieniężnych podczas kontroli.