Przewierty sterowane – czym są i kiedy mają zastosowanie?

Wykonanie przewiertów sterowanych należy zlecić profesjonalnej firmie. Ich ważną zaletą jest zmniejszenie kosztów prac – w trudnym terenie przeprowadzenie wykopów koparką byłoby o wiele droższe. Czynności trwają krócej i są łatwiejsze do realizacji w środku dużych miast, gdzie cały czas panuje duży ruch.

Przewiert sterowany – dlaczego warto z niego skorzystać?

Obecnie wiele firm wykonuje profesjonalne przewierty sterowane lub przeciski (sterowane, pneumatyczne). Często służą one do stworzenia trasy dla rurociągu pod ulicą, autostradą, jakąkolwiek inną drogą. W innym przypadku prace byłyby bardzo trudne, bo wymagałyby ograniczenia lub całkowitego zatrzymania ruchu drogowego.

Wykonanie przewiertu trwa krócej niż standardowego wykopu. Po zakończeniu prac otoczenie nie wymaga generalnej odnowy – większość pozostaje nienaruszona, co również oznacza oszczędność czasu. Przewierty sterowane realizuje się na poziomym odcinku o określonej trajektorii, wprowadzając rury do wywierconych pod kątem otworów.

Nowoczesne, oszczędne przewierty pod drogami

Firmy realizujące przewierty kontrolowane na początku ustalają, w którym miejscu wprowadzone zostaną rury (punkt początkowy) i dokąd mają biec (punkt końcowy). Od jednego do drugiego punktu ustala się trajektorię przebiegu przewiertu. Czasami podczas prac pojawiają się pewne modyfikacje, ale rzadko i są one niewielkie.

Przewierty horyzontalne wymagają użycia nowoczesnych urządzeń. Często korzysta się z oprogramowania, za pomocą którego można wykonać precyzyjne pomiary i sterować ruchem wiertnicy. Zastosowanie komputerów uniemożliwia wystąpienie błędów obliczeniowych, które mogłyby zdarzyć się człowiekowi.

Przewierty horyzontalne – pod drogami lub rzekami

Uznawane za jeden z najbardziej ekologicznych sposobów układania rurociągów na trudnym terenie, przewierty sterowane mogą prowadzić także pod korytem rzeki. Wykonuje się je też na terenach górzystych, nierównych albo gdy na obszarze znajduje się obiekt, którego nie można naruszyć wykopami.

Podsumowując, wybór metody przewiertu lub przecisku wiąże się z wieloma korzyściami. Z metod tych korzysta się najczęściej w przestrzeni miejskiej, żeby nie uszkodzić dróg czy parków.