Przegląd rejestracyjny pojazdu – co ile, jak przebiega i ile kosztuje

Właściciele pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych wchodzących w skład kolejki turystycznej, motorowerów lub przyczep zobowiązani są do wykonywania badań technicznych. Dzieli się je na badania okresowe wykonywane w określonych interwałach czasowych, a także na badania dodatkowe przeprowadzane niezależnie od badań okresowych w przypadkach regulowanych przez przepisy prawa.

Podstawowe i okręgowe stacje kontroli pojazdów

Okresowe badania techniczne pojazdów przeprowadza się w podstawowej lub w okręgowej stacji kontroli pojazdów.

Podstawowa stacja kontroli pojazdów to miejsce do którego kieruje się pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Jest to też miejsce, gdzie wykonuje się badania techniczne przyczep nadających się do złączenia z konkretnymi pojazdami.

Okręgowa stacja kontroli pojazdów przeznaczona jest natomiast do okresowego i dodatkowego badania technicznego wszystkich pojazdów oraz badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje starosta.

Przegląd rejestracyjny – przebieg

W pierwszej kolejności, podczas przeglądu rejestracyjnego diagnosta sprawdza numer VIN, a także numery rejestracyjne. Później sprawdza się, czy samochód ma gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy i komplet zagłówków. Następnie sprawdzane są: przepuszczalność świetlna szyb, stan techniczny wycieraczek i spryskiwaczy, oświetlenie, kierunkowskazy, stan ogumienia, elementy podwozia. Podsumowując: diagnosta sprawdza wszystkie elementy, jakie mają wpływ na bezpieczeństwo.

Badanie techniczne samochodu osobowego może być zlecone dowolnej stacji diagnostycznej znajdującej się na terenie Polski. Koszt badań jest stały. Dla samochodu osobowego wynosi on 98 złotych.

Po co przeprowadza się przeglądy rejestracyjne?

Celem czynności takich jak badania techniczne pojazdów jest ocena stanu technicznego na podstawie której auto zostało oddane do użytkowania w ruchu drogowym. Nie jest tajemnicą, że podczas codziennej eksploatacji samochodu zużyciu podlegają jego określone podzespoły. Dlatego każdy diagnosta w stacji kontroli pojazdów kontroluje podczas przeglądu wszystkie elementy mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo. Zweryfikowana zostaje także legalność pojazdu.

Pozytywne przejście przeglądu technicznego oznacza, że samochód nie ma większych usterek, jakie mogłyby zagrażać kierowcy, pasażerom, jak i innym uczestnikom ruchu drogowego. Od czerwca 2014 roku samochody przechodzące przez badania techniczne pojazdów wpisywane są do elektronicznej bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów. Kiedy podczas badania zostanie wykryta poważna usterka to kierowca nie otrzyma dowodu rejestracyjnego i ma 14 dni na naprawę samochodu.

Częstotliwość badań technicznych

Częstotliwość badań technicznych zależy od wieku pojazdu. Po zakupie fabrycznie nowego samochodu pierwsze badanie techniczne wykonuje się przed upływem 3 lat od momentu gdy wykonane zostały przeglądy rejestracyjne, następne zaś badania wykonuje się po 2 latach, a kolejne cyklicznie już co roku.