Na czym polega metoda rehabilitacji Bobath?

dziecko

Metoda rehabilitacji Bobath, znana również jako terapia neurologiczna według Bobathów, od lat pomaga pacjentom z różnymi zaburzeniami neurologicznymi wrócić do normalnego życia. Stworzona przez Brytyjczyków Berta i Karel Bobath, metoda ta opiera się na kompleksowym podejściu do pacjenta, angażując zarówno ciało, jak i umysł w procesie zdrowienia. W Polsce metoda Bobath jest stosowana od lat 80. i cieszy się dużym uznaniem wśród specjalistów oraz pacjentów.

Koncepcja terapii według Bobathów

Terapia neurologiczna według Bobathów opiera się na założeniu, że ludzki mózg ma zdolność do neuroplastyczności, czyli zmiany struktury i funkcji w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne. Dlatego celem terapii jest stymulowanie ośrodkowego układu nerwowego pacjenta poprzez odpowiednie ćwiczenia, które prowadzą do wytworzenia nowych połączeń nerwowych i poprawy funkcjonowania uszkodzonych obszarów mózgu. W rezultacie pacjenci z zaburzeniami ruchowymi, takimi jak udar mózgu, stwardnienie rozsiane czy porażenie mózgowe mogą nauczyć się na nowo kontrolować swoje ciało i poprawić swoją jakość życia.

Rola terapeuty w metodzie Bobath

W rehabilitacji Bobath kluczową rolę odgrywa terapeuta – to on decyduje o odpowiednich ćwiczeniach dla pacjenta i prowadzi go przez cały proces terapii. Terapeuci stosujący tę metodę muszą być odpowiednio wykształceni i przeszkoleni, aby móc z powodzeniem stosować techniki opracowane przez Bobathów. Jednym z głównych zadań terapeuty jest obserwacja ruchów pacjenta, analiza jego postawy ciała oraz identyfikowanie problemów, na których należy skupić się podczas zajęć. W ten sposób terapia staje się bardzo indywidualna i dostosowana do potrzeb konkretnej osoby.

Ćwiczenia w terapii neurologicznej według Bobathów

Ćwiczenia stosowane w rehabilitacji według Bobathów oparte są na tzw. „uczycieli ruchu”, czyli specjalnych pozycjach ciała, które mają na celu rozwijanie prawidłowych wzorców ruchowych. Podczas terapii pacjent uczy się kontrolować równowagę, koordynację i postawę ciała, a także wykorzystuje swoje zdolności poznawcze do zrozumienia procesu zdrowienia. Ważną rolę odgrywają także ćwiczenia sensoryczne, które mają na celu poprawę funkcjonowania zmysłów, takich jak dotyk czy propriocepcja (odczuwanie położenia ciała w przestrzeni). Dzięki temu pacjent staje się bardziej świadomy swojego ciała i potrafi lepiej kontrolować swoje ruchy.