Kim jest inspektor nadzoru dendrologicznego?

kto przeprowadza ekspertyzy dendrologiczne

Każdy z nas z pewnością zetknął się z pięknymi, bujnymi drzewami, rosnącymi na ulicach, w parkach czy lasach. Jednakże niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że ich stan i kondycja wymaga regularnej kontroli oraz profesjonalnej opieki. Właśnie w tym celu powołani zostają specjaliści, którzy pełnią funkcję inspektorów nadzoru dendrologicznego.

Kim jest inspektor nadzoru dendrologicznego?

Inspektor nadzoru dendrologicznego w Gdańsku  to osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę z zakresu arborystyki oraz ochrony drzew i innych roślin. Ich zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego poziomu opieki i ochrony drzew rosnących na terenie danego miasta czy gminy. Inspektorzy nadzoru dendrologicznego kontrolują stan drzew, sprawdzają ich kondycję oraz oceniają ryzyko, jakie może stwarzać niebezpieczeństwo ich upadku. W razie konieczności podejmują także decyzje o wycince lub przycince drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Zadania inspektora nadzoru dendrologicznego

Inspektor nadzoru dendrologicznego pełni szereg różnorodnych zadań, mających na celu zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa drzew oraz innych roślin. Jednym z podstawowych obowiązków jest przeprowadzanie regularnych kontroli stanu drzew, w czasie których oceniane są m.in. ich parametry biometryczne, takie jak obwód pnia czy wysokość, a także określane jest ryzyko związane z ich ewentualnym upadkiem.

Inspektorzy nadzoru dendrologicznego prowadzą także działania mające na celu ochronę drzew przed szkodnikami i chorobami, a także przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak silne wiatry czy ulewy. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, inspektorzy podejmują stosowne działania, takie jak np. przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych, stosowanie środków ochrony roślin, a także wycinanie drzew, które stanowią zagrożenie dla mieszkańców. Zadaniem inspektora jest również ekspertyza dendrologiczna w Gdyni.