Jakie korzyści daje obsługa administracyjna nieruchomości?

Prawidłowo zarządzana nieruchomość charakteryzuje się tym, że jest utrzymana w bardzo dobrym stanie, a mieszkańcy chwalą sobie wysoki komfort życia w tym miejscu. Jakie są konkretne korzyści z obsługi administracyjnej nieruchomości?

Jak wygląda obsługa administracyjna nieruchomości?

Do najważniejszych obowiązków administratora nieruchomości należy utrzymanie jej w należytym stanie. Musi zadbać on o regularne przeprowadzanie przeglądów i sprawdzanie stanu technicznego budynku. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub problemów powinien on, w porozumieniu z zarządem wspólnoty, zaplanować odpowiednie naprawy, aby usunąć usterki. Dodatkowo dzięki regularnym kontrolom możliwe jest odpowiednie zaplanowanie prac remontowych. Obsługa administracyjna nieruchomości w Gdańsku, jak i w każdym innym mieście, obejmuje również nadzór nad prawidłowymi rozliczeniami z dostawcami wody, prądu, gazu czy wody. Administrator powinien również pilnować regularnych wpłat od właścicieli lokali, a w razi jakichkolwiek opóźnień, egzekwować uregulowanie długu.

Administrator powinien dbać o utrzymanie czystości w budynku, jak i wokół niego. To on planuje prace, takie jak regularne sprzątanie klatek, wywóz śmieci, odśnieżanie czy sprzątanie liści. Do administratora należy również znalezienie wykonawców tych zleceń.

Jak ustalany jest zakres pracy administratora?

Dokładny zakres prac związanych z administrowaniem ustala się podczas podpisywania umowy. Jednak dzięki cyklicznym spotkaniom wspólnoty i administratora można na bieżąco decydować o tym, jakie prace należy wykonać i co zrobić, żeby podnieść komfort mieszkania w danym budynku.

Jeśli wspólnota chciałaby skorzystać z bardziej rozbudowanej obsługi, powinna zastanowić się nad zatrudnieniem zarządcy. Zarządca nieruchomości reprezentuje wspólnotę i ma możliwość podejmowania decyzji w jej imieniu. Jego obowiązki obejmują również planowanie prac mających na celu rozwój i podniesienie wartości rynkowej nieruchomości.

Korzystając z usług administrowania nieruchomością właściciele lokali, jak i mieszkańcy mogą mieć pewność, że dopilnowane będą wszystkie bieżące sprawy. Dodatkowo każdy z mieszkańców może w każdej chwili skontaktować się z administratorem, zgłosić mu usterkę lub problem wymagający rozwiązania.