Jak wygląda badanie KKI?

Rozwój nauki medycznej pozwala na wykrywanie różnych schorzeń i zaburzeń, dzięki czemu leczenie jest skuteczniejsze i można zapobiec powikłaniom. Badanie KKI, czyli kompleksowego kariotypu immunologicznego, jest jednym z takich badań. Wykorzystuje się je głównie w celu oceny stanu układu immunologicznego, co ma duże znaczenie dla funkcjonowania całego organizmu. W poniższym artykule przybliżymy Wam, jak wygląda badanie KKI oraz jakie są jego aspekty diagnostyczne.

 

Czym jest badanie KKI?

Kompleksowy kariotyp immunologiczny (KKI) to metoda oceny stanu układu odpornościowego. Polega na analizie proporcji różnych podgrup komórek odpornościowych (limfocytów) obecnych we krwi obwodowej pacjenta. Wyniki tego badania dostarczają informacji o funkcjonowaniu układu immunologicznego oraz pozwalają na monitorowanie efektów leczenia przeciwnowotworowego czy immunosupresyjnego.

Kiedy warto wykonać badanie KKI?

Badanie KKI może być zalecane w różnych sytuacjach. Przede wszystkim znajduje zastosowanie u osób z podejrzeniem zaburzeń układu odpornościowego, takich jak autoimmunologiczne choroby tarczycy, toczeń rumieniowaty układowy czy reumatoidalne zapalenie stawów. Ponadto może być użyteczne w przypadku monitorowania terapii przeciwnowotworowej lub immunosupresyjnej, np. u pacjentów po przeszczepach narządów. Warto również wykonać badanie KKI w celu oceny ogólnego stanu zdrowia i w ramach profilaktyki zdrowotnej.

Jak przygotować się do badania?

Przed wykonaniem badania KKI nie są wymagane żadne specjalne przygotowania. Pacjent powinien jednak poinformować lekarza o przyjmowanych lekach, szczególnie jeśli są to leki immunosupresyjne, które mogą wpłynąć na wyniki. Ponadto warto unikać intensywnego wysiłku fizycznego oraz stresu na dzień przed badaniem, gdyż mogą one wpłynąć na proporcje komórek odpornościowych we krwi.

Jak przebiega badanie KKI?

Badanie KKI polega na pobraniu próbki krwi obwodowej od pacjenta, która następnie jest analizowana w laboratorium. Wykorzystuje się do tego metodę cytometrii przepływowej – technikę umożliwiającą jednoczesną analizę wielu parametrów (np. wielkości, kształtu czy zdolności do wiązania barwników) każdej z badanych komórek. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne określenie rodzaju i ilości poszczególnych podgrup limfocytów we krwi. Jednym z miejsc, gdzie można wykonać badanie KKI, jest Laboratorium Borlamed.