Jak emblemat policyjny zmienił się na przestrzeni 10 lat?

W minionym dziesięcioleciu polska policja przeszła wiele zmian, zarówno w zakresie organizacji, jak i wyglądu mundurów oraz emblematów. Przeistaczanie się emblematu policyjnego nierozerwalnie wiąże się z przemianami jakie zachodziły w strukturach mundurowych. W artykule zostaną przybliżone kroki ewolucji emblematu policyjnego na przestrzeni ostatniej dekady, które świadczą o adaptacji tej instytucji do współczesnych realiów.

Pierwsza wersja – korona i inicjały PRL

Na początku lat 90. XX wieku, zaraz po transformacji ustrojowej, emblemat policyjny był oparty na wcześniejszym wzorze z czasów PRL. Składał się z tarczy herbowej, na której znajdowała się korona oraz inicjały „PRL” (Polska Rzeczpospolita Ludowa). Przyjęcie tego symbolu miało na celu podkreślenie kontynuacji działalności służb porządkowych w nowo powstałym demokratycznym państwie.

W miarę jak mijały lata, polska policja zaczęła modernizować swoje logo, aby lepiej oddać ducha czasów oraz unowocześnić swój wizerunek. Właśnie wtedy pojawiła się fraza emblemat policyjny w nowoczesnym kontekście. Pierwszym krokiem było wprowadzenie nowego kształtu tarczy herbowej, który miał nawiązywać do historycznych korzeni Królestwa Polskiego. Wprowadzono również nowe elementy – liść laurowy oraz dębowy, symbolizujące zwycięstwo i siłę.

Ostateczna wersja – godło Rzeczypospolitej i srebrny orzeł

W ostatnich latach emblemat policyjny przeszedł swoją ostateczną metamorfozę. Obecnie składa się z tarczy herbowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej – białym orłem w koronie na czerwonym tle. Dodatkowo, na koronie umieszczono srebrnego orła – symbol polskiej policji. Ten wzór prezentuje nowoczesność oraz szacunek do tradycji zarówno państwa jak i instytucji policyjnych.

W ciągu ostatnich 10 lat, emblemat policyjny przeszedł długą drogę, od symbolu kontynuacji porządkowej do nowoczesnego i patriotycznego znaku. Choć zmiany te mogą wydawać się kosmetyczne, mają one ogromne znaczenie dla tożsamości policji oraz ich relacji z obywatelami.