Czym konkretnie zajmuje się notariusz?

notariusz

Czym konkretnie zajmuje się notariusz? Wiele osób kojarzy notariusza jedynie z podpisywaniem umów, ale ta profesja obejmuje znacznie więcej obowiązków. Notariusze są kluczowymi postaciami w polskim systemie prawnym, którzy pomagają w zawieraniu ważnych transakcji i pełnią istotną rolę w życiu obywateli. Warto więc poznać zakres obowiązków notariusza i dowiedzieć się, jakie usługi mogą świadczyć dla naszego dobra.

Usługi notarialne w dziedzinie prawa cywilnego

Notariusz świadczy szeroki wachlarz usług związanych z prawem cywilnym, a jego pomoc może okazać się niezbędna dla osób planujących zawrzeć różnego rodzaju umowy. Wśród najczęstszych czynności notarialnych w tej dziedzinie znajdują się sporządzanie umów sprzedaży nieruchomości, umów darowizny, umów spółek cywilnych czy umów o dożywocie. Ponadto notariusz może sporządzić testament oraz dokonać jego otwarcia po śmierci testatora, a także przygotować akt poświadczenia dziedziczenia – istotny dokument potwierdzający uprawnienia spadkobierców.

Notariusz a prawo rodzinne

W życiu każdej rodziny zdarzają się sytuacje, kiedy konieczne jest skorzystanie z usług notariusza. Przykładem takiej sytuacji może być zawarcie umowy małżeńskiej przed ślubem. Notariusz w Lublinie na Kunickiego sporządzi wówczas akt notarialny, będący podstawą do ustalenia majątkowych stosunków między przyszłymi małżonkami. W przypadku rozwodów notariusz może pełnić rolę mediatora, pomagając stronom wypracować porozumienie w sprawie podziału wspólnego majątku czy opieki nad dziećmi. Ważną rolę notariusza w prawie rodzinnym odgrywa także sporządzanie umów o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz dziecka, np. ustanowienie praw do nieruchomości na rzecz niepełnoletniego.

Notariusz a prawo spółek

W Polsce notariusze odgrywają również istotną rolę w procesie tworzenia i przekształcania spółek, zwłaszcza tych z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych. Przyjęcie umowy spółki oraz rejestracja jej statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym to czynności, które wymagają obecności notariusza. W trakcie działalności spółki często zdarzają się także sytuacje wymagające zmian w osnówce lub statucie, co również jest zadaniem dla notariusza. Działań takich nie można przeprowadzić samodzielnie, gdyż tylko notariusz ma uprawnienia do dokonywania zmian w dokumentacji spółki.

=