Strona główna Woda deszczowa Rozsączanie Osuszanie budynków Nawiewniki okienne Kontakt

 

 


 

 

 

Kiedy należy stosować system rozsączania?

W sytuacji, w której nie ma możliwości wykorzystania wody deszczowej lub odprowadzenia jej do kanalizacji burzowej należy pomyśleć o jej rozsączeniu.
Ponadto zastosowanie systemów rozsączających zwalnia całkowicie od płacenia od niedawna wprowadzonego podatku od deszczówki.

W skład instalacji rozsączającej wchodzą:

1. przewody zewnętrzne doprowadzające wodę do filtra

2. filtr podziemny

3. skrzynki / tunele rozsączające

4. studzienka rewizyjna / odpowietrzająca

5. geowłóknina

6. żwir - 2-5 cm, bez ostrych krawędzi, płukany

Bardzo ważnym elementem w systemie rozsączającym jest filtr podziemny, który zapobiega zanieczyszczeniu i w rezultacie zatkaniu instalacji. Szczególnie jesienią powinien być często kontrolowany i czyszczony ze względu na opadajace liście.

Zastosowanie naszych systemów rozsączających pozwala na dowolne zagospodarowanie powierzchni nad nimi, ponieważ skrzynki / tunele wytrzymują długotrwałe obciążenie 3,5 t / m2. Pozwala to na nieograniczony ruch pieszych a także samochodów osobowych czyli np.: parking, podjazd czy też powierzchnia składowania.

Jedna skrzynka / tunel rozsączający o poj. 300 litrów, zastępuje około 800 kg żwiru lub 36 mb rury drenażowej.
Dzięki mniejszemu zakresowi prac ziemnych zwiazanych z wykopem pod skrzynki / tunele, osiągamy znaczne oszczędności finansowe !!!

Na nasze moduły rozsączające udzielamy 10-cio letniej gwarancji !!!


Najczęściej odwadniane powierzchnie:
- dachy (altany, budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, hale)
- tarasy i dziedzińce
- ulice
- place publiczne
- parkingi i podjazdy
- chodniki i alejki parkowe

Odległość ukladu rozsączającego od sąsiednich budynków, nie posiadających zaizolowanych piwnic, powinna być większa niż 6 metrów. Aby zagwarantować optymalną skuteczność rozsączania dolna powierzchnia instalacji (skrzynek lub tuneli) powinna znajdować się minimum 1 metr ponad poziomem wody gruntowej. Co ważne, odległość od istniejącego drzewostanu powinna być równa przynajmniej średnicy korony drzew !!!


Nasze produkty posiadają niezbędne aprobaty techniczne ITB.

 

© beatamm 2008